PANEVĖŽIO RAJONE TAIKOMA DVINARĖ VIETINĖ RINKLIAVA

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra taikoma dvinarė vietinė rinkliava. Panevėžio rajono savivaldybės Taryba patvirtino naują metodiką ir nuostatus pagal kuriuos nustatomas mokestis už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai  turi mokėti dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Pastoviąją dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai. Šios surinktos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai: sąvartynų įrengimui, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių išlaikymui ir kt. Pastoviosios dalies mokesčio dydis priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, bet nepriklauso nuo susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio. Skirtingos paskirties objektams taikomas skirtingas įkainis.

Kintamąją dvinarės rinkliavos dalį moka tie, kuriems teikiama mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Daugiabučiuose gyvenantiems ir kolektyviniais konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Jei nekilnojamojo turto objekte nuolatos ne mažiau kaip 3 mėnesius negyvenama, kintamosios rinkliavos dalies už šį laikotarpį galima nemokėti.

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai šalintų atliekas ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą. Vienas iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas Panevėžio rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Atsakingas rūšiavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą. Taigi kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie atliekų tvarkymo sąnaudų mažinimo  Panevėžio rajone.

Nuosavų namų ir daugiabučių gyventojams skirtingi tarifai

Pastovioji rinkliavos dalis Panevėžio rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto. Individualių gyvenamųjų  namų ir daugiabučių savininkams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginus iš nustatyto įkainio – 0,32. Pavyzdžiui, 50 kv. m ploto butui ar namui mokestis bus 16 Eur per metus. Maksimalus apmokestinamas individualaus namo plotas – 100 kv. m.

Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiu mišrių komunalinių atliekų konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dalis nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuos 1,20 Eur, 120 l – 0,60 Eur. Dabar 240 l konteinerio ištuštinimas kainuoja 4,20 Eur. Pavyzdžiui, 100 kv. m individualiam namui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis bus 32,00 Eur (100 x 0,32), o kintamoji – 9,60 Eur (1,20 x 8 konteineriai per metus) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 41,60 Eur arba 3,47 Eur per mėnesį.

Butuose gyvenantiems ir kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų konteineriais besinaudojantiems gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Vienam gyventojui nustatytas įkainis – 8,6 Eur per metus. Pavyzdžiui, 60 kv. m butui, kuriame gyvena du gyventojai, pastovioji dalis yra 19,20 Eur (60 x 0,32), o kintamoji – 17,20 Eur (8,6 x 2) dviem gyventojams per metus. Metinis rinkliavos dydis sudarytų 36,40 Eur arba 3,03 Eur per mėnesį (dabar – 4,4 Eur).

Prievolę mokėti už atliekų tvarkymą taip pat turi sodų bei garažų bendrijų savininkai. Už sodo paskirties objektą reikalinga mokėti 7,2 Eur per metus, už garažą – 3,5 Eur.

Paskirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius

Vietinę rinkliavą nuo 2017 m. spalio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC). Šiuo metu PRATC atlieka paruošiamuosius darbus, reikalingus Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti.

Įvykdė mišrių komunalinių atliekų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje surinkėjo ir jų vežėjo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius viešojo pirkimo procedūras. 2017 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis su UAB „Švaros komanda“, kuri atsakinga už mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo ar šalinimo įrenginius Panevėžio rajone paslaugas.

Pastaroji įmonė ir dabar teikia šias paslaugas daugumai Panevėžio rajono gyventojų. Nuo š. m. spalio 1 d. gyventojams nebereikia pasirašinėti paslaugų teikimo sutarčių, nebeliko atsiskaitymo knygelių. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia. Pagal naują tvarką moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Visi atliekų turėtojai gauna paštu mokėjimo pranešimus (kiekvieną metų ketvirtį). Pranešimuose nurodytos pastovioji ir kintamoji dalys, bei bendra kaina (pastovioji + kintamoji), kurią reikia mokėti. Pranešime pateikiama informacija, kur galima sumokėti už suteiktas paslaugas.

Gyventojams, kuriuos iki šiol aptarnavo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ nerimauti nevertėtų. Konteineriai, kurie buvo suteikti šios bendrovės iš jų nebus paimami, kaip buvo informuota paskutinėse mokėjimo sąskaitose. Paslaugos teikimas jiems nebus nutrauktas, tik šią paslaugą nuo š. m. spalio 1 d. jiems teikia UAB „Švaros komanda“. Dėl pasikeitimų niekur kreiptis nereikia.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio specialiais elektroniniais lipdukais bus ženklinami visi individualių namų mišrių komunalinių atliekų konteineriai. Tai būtina padaryti tam, kad vėliau dvinarės rinkliavos administratorius informacinėje sistemoje matytų, kiek kartų per mėnesį buvo ištuštintas kiekvienas konteineris, nes nuo to priklausys kintamoji mokesčio dalis. Labai prašome gyventojų supratingumo sudarant sąlygas UAB „Švaros komanda“ darbuotojams ant jų konteinerių klijuoti specialius elektroninius lipdukus.

Panevėžio rajono sodų ir garažų bendrijų pirmininkai, individualių namų gyventojai bei visi kiti nekilnojamo turto savininkai, kurie dar neturi konteinerio, o turėtų jį gauti, turi kreiptis dėl jo pastatymo telefonu 8 652 75 772.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikus nuo  2017 m. spalio 1 d. galite rasti :

http://svaroskomanda.lt/adomavos-gyventoju-grafikai/

Išsamesnė informacija teikiama PRATC Rinkliavų administravimo ir kontrolės padalinyje Panevėžyje, Marijonų g. 27 (prie PC „Bičiulis“), tel. 8 619 16 722el. p. rinkliavos.pan@pratc.lt. arba interneto svetainėje: www.pratc.lt